dine ­data der du treng dei

Embicon AS utviklar og leverer Embilink – eit web-basert verktøy som samlar driftsinformasjon og gjer den enkelt tilgjengeleg.

Systemet lagrar og viser data frå maritime anlegg, fartøy og landanlegg. Skybasert overvaking gir stor fleksibilitet og kontroll, uansett kvar du oppheld deg.

Det kan gi stor innsparing og auka kontroll å ha overvaking på essensielle data i lomma til ei kvar tid.

Slik får du på ein enkel måte oversikt og kan ta betre beslutningar.