Har du lyst til å jobba med utvikling av ny teknologi?

Automasjons­ingeniør

Me treng å styrkja teamet vårt og søkjer etter automasjonsingeniør.

Fagleg bakgrunn:
– Bachelornivå – erfaring og bransjekunnskap kan vega opp for formell utdanning.
– Fordel med erfaring frå havbruk eller maritim automasjon/elektronikk
– Vera kjent med bransjestandardar og best practice

Arbeidsoppgåver:
– Prosjektoppfølging ut mot kunde og internt
– Prosjektering
– Teknisk sal

Me tilbyr:
– Eit spennande arbeidsmiljø med fokus på ny teknologi
– Moglegheit til å påverka eigen arbeidskvardag, fagleg utvikling og bedrifta sin retning.
– Ryddige arbeidsforhold.

Høyres dette spennande ut? Ta kontakt med dagleg leiar Lars Magne Endresen på telefon 913 88 124 eller lars.magne.endresen@embicon.no. Søknad sender du til Lars Magne innan 1. november 2023.


Embicon vart starta i 2009 og har sidan oppstarten vore involvert i utvikling av system og løysingar for maritim bransje. Me er eit solid selskap med 7-8 tilsette som sidan 2009 har hatt god vekst og utvikling. Me leverer automasjons- og skyløysingar for havbruksnæringa, utviklar elektronikkdesign og har fokus på forsking og utvikling.

Systema våre overvåkar, varslar, og styrer utstyr i både fartøy, oppdrettsanlegg og landinstallasjonar.

Våre kundar er mellom anna Mowi, Lerøy, SalMar, Bremnes Seashore, Nogva og LiftUP.

Opningstider

Måndag – fredag

07:00 – 15:00

Austbøvegen 11
N-5420 Rubbestadneset
Norway

Organisasjonsnummer
925 437 247

Telefon
+47 53 42 07 00

E-post
post@embicon.no